புலிகளால் கொல்லப்பட்ட இலங்கை தமிழர் தலைவர் அமிர்தலிங்கம் எழுதிய வரலாற்றுத் தொடர்… அண்ணா பிறந்தநாளில் தொடங்குகிறது

Share

இலங்கையின் தமிழர் தலைவர்களில் முக்கியமானவராக கருதப்பட்ட அப்பாபிள்ளை அமிர்தலிங்கம் எழுதி, புழக்கத்தில் காணாமல் போன வரலாற்று புத்தகம் இலங்கை இந்திய ஒப்பந்த வரலாறு. அந்த புத்தகத்தை மீண்டும் தொடராக வெளியிடுகிறது உதயமுகம் இணைய இதழ். அண்ணா பிறந்த நாளில் 15-8-2022 முதல் வெளிவருகிறது…

Leave A Reply