நிழல்கள் – ஆதனூர் சோழன் கவிதைகள்

Share

நடைபாதைத் தூரமெங்கும்
நிழல்பரப்பும் மரங்களாக
தொடருகின்ற நினைவுகள்

வெயில்விரும்பி ஓடுகையில்
வெட்டவெளி விரிந்து முன்னால்
சிக்காமல் விரைகிறது

இரவுக்குள் நுழையுமுன்பே
கனவுகளில் வெளிச்சங்கள்…

காய்ந்த அவ்வெய்யில்பொழுது
ஓய்ந்த அவ்விரவின் கட்டில்
இன்றெங்கே எனத்தேடி…

தேடி நடக்கையில்
நீள்கின்ற நிழல்மரங்கள்.

Leave A Reply