சிந்தனைக் களம் 14 – Bamini Rajeswaramudaliyar

Share

தமது தவறுகளை, நம்பிப் பழகும் மனிதர்களுக்கு செய்யும் துரோகங்களை உணராமல், தாம் கூறிய பொய்களை உண்மையாக்க தொடர்ந்து பல பொய்களை பேசுபவர்களை கண்டு மன வேதனை அடைகிறேன்.

ஒருவரின் பெயரைக் கெடுப்பதால், அன்பான உறவுகளுக்குள் சந்தேகங்களை உருவாக்கி பிரித்து, பக்கம் பலம் சேர்ப்பதால், துரோகங்களும், பொய்களும் உண்மையாகி விட முடியாது.

“தன்வினை தன்னைச் சுடும்”
மறவாதீர்!

நான் இப்படியான மனிதர்களை பார்த்து வேதனைப்படுகிறேன்.
தனக்குத் தானே ஏன் துரோகங்களை செய்கிறார்கள்.
இந்தப் பாவங்கள் அவர்களையும், அவர்களின் பிள்ளைகளையும், அல்லவா தாக்கும்.

இதுகூட புரியாதா?

அன்பு என பழகியபடி, அன்பாக பேசியபடி, அடுத்தவரிடம் குறை பேசுவதும் மட்டமான செயல் அல்லவா?

ஓசியென்றால் நஞ்சை கொடுத்தாலும் குடிப்பார்கள் என்பது அவமதிப்பு அல்லவா?

உங்களுக்கு மரியாதை இல்லாத மனிதரிடம் பழகுவதை தவிருங்கள். செய்த பிழைகளை மறைக்க மேலும் துரோகம் செய்யாதீர்கள்.

அவர்களின் உறவினரிடம் பேசி குடும்பத்தை பிரிப்பதை தவிருங்கள்.

நண்பியின் ஆண் நண்பரிடம் அவளைப் பற்றி மோசமாக பேசாதீர்கள்.

இந்தச் செயல்கள் உங்களைத்தான் அசிங்கமாக்குகிறது.
ஒரு தாயாக மனவேதனை அடைகிறேன்.
நான் இங்கு குறை கூறவில்லை.

சிந்திக்கவே வேண்டுகிறேன்.
சிந்திக்கலாமே!
நன்றி

சிந்தனைக் களம் 15 – Bamini Rajeswaramudaliyar

Leave A Reply