Browsing: எரியும் இலங்கை

மதவெறியும் தேசிய வெறியும் சீரழித்த இலங்கை – சிராஜ் மஷ்ஹூர்

இலங்கை போராட்டக் களத்தில் தங்கள் எதிர்காலம் சீரழிக்கப்பட்ட கோபத்தில் கூடியிருக்கிறார்கள் மக்கள். அந்தக் கூட்டத்தில், “அபி பயய்த? (நமக்கு பயமா?)” என்று ஒலிபெருக்கியிலிருந்து ஒரு குரல் கேட்கிறது. “நே…நே… (இல்லை இல்லை..)” என்று சுற்றியிருப்போர் உரத்துச் சொல்கின்றனர். ஜனாதிபதி செயலகத்தைச் சூழவும், காலிமுகத் திடலிலும் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் மக்கள் போராட்டக் களம், முக்கியமானதொரு அரசியல் எதிர்ப்புணர்வு வடிவம். அதை ராஜபக்ஷ கம்பனி குறைத்து மதிப்பிட்டார்கள் என்பதுதான் அவர்களது வரலாற்றுத் தவறு. அங்கிருப்போருள் பெருந்தொகையானோர் இளைய தலைமுறையினர். தங்களது எதிர்காலம்…