Browsing: சிந்தனைக் களம் – 36

சிந்தனைக் களம் – 36 – Bamini Rajeswaramudaliyar

-நற் சிந்தனையின் வெளிப்பாடு வாழ்க்கையில் மாற்றங்களை உருவாக்கவேண்டும். அதற்கு முயற்சி அவசியம். -உணர்தலின் பிரதிபலிப்பு செய்கையாக வெளிப்பட வேண்டும். அதற்கு முன்னேற வேண்டும் என்ற எண்ணம் உள்ளத்தில் ஊற்றெடுக்க வேண்டும். -செய்கையின் வெளிப்பாடும் உணர்வும் சங்கமித்தால்தான் மட்டும்தான் சரியான பலன் கிடைக்கும். அதற்கு தன் உணர்வுகளை அடையளம் காணப் பழகுவது அவசியம் சிந்திக்கவும். இவைகள்தான் மனிதனின் நல் வாழ்விற்காக போடப்படும் அத்திவாரத்தின் மூலக்கல்லாகும். சிந்திக்கவும்! நம்மில் பலர் comfort zone இல் புதிய முயற்சிகள் இன்றி பாதுகாப்பாக…