Browsing: மனிதகுல வரலாறு – யூதர்கள் திரும்புதல் மற்றும் பேரரசுகள்

மனிதகுல வரலாறு – யூதர்கள் திரும்புதல் மற்றும் பேரரசுகள்

யூதர்கள் திரும்புதல் கி.மு. 539ம் ஆண்டுவாக்கில் சால்டிய இனத்தவர்கள் பெர்சியர்களால் தோற்கடிக்கப்பட்டனர். யூதர்கள் என அழைக்கப்பட்ட இஸ்ரேலியர்களை கேனான் பகுதியில் மீண்டும் கோவில்கள் மற்றும் நகரங்களை நிர்மாணிக்க பெர்சியர்கள் அனுமதி அளித்தனர். பெரும்பாலான யூதர்கள் பாபிலோனிலேயே தங்க விரும்பினர். இதனால் அவர்கள் சால்டியர்கள் மத்தியிலேயே வீடுகளைக் கட்டி குடியேறினர். இதனால் யூதக்கலாச் சாரமும் பாபிலோனில் பரவியது. இவ்வாறாக, யூதர்கள் இஸ் ரேலில் இருந்து வெளியேறினாலும் யூதர்களாகவே தொ டர்ந்து வாழ்ந்தனர். ஹிட்டைட் பேரரசு போர் தந்திரங்களில் சிறந்து…