Browsing: வாழ்வின் வண்ணங்கள் – 22

வாழ்வின் வண்ணங்கள் – 22 – கை.அறிவழகன்

நீங்கள் ஒரு தவளையை எப்போது கடைசியாகச் சந்தித்தீர்கள்? அதனோடு பேசுவதற்கு எப்போதாவது முயற்சி செய்திருக்கிறீர்களா? நான் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பாக ஒரு பெரிய தவளையைப் பார்த்தேன். நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு ஒரு தவளையைப் பார்த்ததில் எனக்கு நிறைய மகிழ்ச்சி, உன் வீடு எங்கே இருக்கிறது? என்று கேட்டேன், தவளை தலையைத் திருப்பி என்னை ஒருமுறை பார்த்தது, பிறகு வேகமாக அங்கிருந்து நகரத் துவங்கியது. கடக்கும் மாடுகளோடு, நாய்களோடு, தேசியப் பூங்காக்களில் சந்திக்கிற யானைகளோடு ஒரு இயல்பான ஒருபக்க…