Browsing: வாழ்வின் வண்ணங்கள் 7

வாழ்வின் வண்ணங்கள் – 7 – கை.அறிவழகன்

கதவுச் செவ்வகம், இரட்டைக் குழல் இசை…. கருநீல இரவுக்குள் ஊடுருவிப் படரும் நிலவின் விழுதுகளை, எதன் மீதும் பிடி இன்றிப் பொன்னீலப் பசுமை நிறத்தைக் கசிந்தபடி தகிக்கும் நட்சத்திரங்களை வீட்டுக் கதவின் செவ்வக இடைவெளியில் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறேன், தொலைக்காட்சியில் குழந்தை “நார்னியா” திரைப்படத்தைப் பாதியில் விட்டு விட்டுப் படுக்கப் போய் விட்டாள். பக்கத்தில் பீட்டர் மேத்தீசன் பனிப் பல்லியை (The Snow Leopard) இமயமலையில் தேடிக்கொண்டிருக்கும் நூற்றாண்டு கால ரகசியங்களோடு காற்றில் படபடக்கிறது, படிக்கவோ, எழுதவோ…