Browsing: வாழ்வியல் சிந்தனைகள் 29

வாழ்வியல் சிந்தனைகள் 29 – ராதா மனோகர்

உன்னுடன் பேசும் உன்னை சுற்றி உள்ள பிரபஞ்சம் நீங்களோ நானோ ஒரு போதும் தனியாக இல்லை. எம்மை சுற்றி உள்ள இந்த பரந்த விரிந்த பிரபஞ்சம் சதா எங்களுடன் பேசுகிறது சிரிக்கிறது இடையிடையே கோபிக்கிறது இன்னும் என்னனவோ உணர்ச்சிகளையும் செய்திகளையும் எம்மை நோக்கி வீசிக்கொண்டே இருக்கிறது. நாம் தான் கண்களையும் காதுகளையும் மட்டுமல்லாமல் மனதையும் மூடிக்கொண்டு விட்டோம். அதனால் அவற்றின் இனிய சங்கீதத்தை எம்மால் ரசிக்க தெரியாமல் இருக்கிறது. உண்மையில் நாம் வேறு பிரபஞ்சம் வேறல்ல .…