சிந்தனைக் களம் – 29 – Bamini Rajeswaramudaliyar

Share

எத்தனை பெண்களுடன் பழகுகிறேன் என்பது ஆண்மை அல்ல.

நுனிப்புல் மேய திறமைகள் தேவையில்லை.

ஒரு பெண்ணை நன்றாக வைத்திருக்கிறேன் என்பதே உண்மையான ஆண்மையாகும்.

ஆனாலும் மரியாதையாக வாழும் ஆண்கள் .

“நானும் குடும்பமும் என் வேலையும்” எனப் போய்விடுவதால், இளம் ஆண்கள், சில வயதால் மட்டும் முதிர்ந்த ஆண்கள் தவறான பாதையில் பயணக்கிறார்கள்.

மேலும் உள்பெட்டிக்குள்ளும் மேய்ந்து தமது மரியாதையை தாமே இழக்கிறார்கள்.

ஆண்களை தவறாக வழிநடத்த பலர் ஆனால் சரியாக வழிநடத்த யாரும் முன்வருவதாகத் தெரியவில்லை.

வயது பேதமின்றி நட்பு வட்டாரம் சேர்ந்து எந்த நாட்டு prostitute நல்லம் எனப் பேசி சேர்ந்து செல்பவர்கள், நல்ல பண்புகளை ஏன் கற்பிக்கக் கூடாது.

இது உண்மையல்லவா!

இரகசியங்களே தவறுகளை வளர்க்கிறது. சிந்திக்கவும்

மகன்களே!

பெண்களின் முன்னேற்றத்தைக் கண்டு பொறாமை கொள்ளாமல் உங்களை நல்ல பண்பால் முன்னேற்ற முயலுங்கள். நீங்கள் பண்புள்ள நல்ல மனிதரானால் மற்றவர்களுக்கு கற்பியுங்கள்.

மதிப்பு கேட்டு வாங்கும் பொருளல்ல.

உங்கள் நடவடிக்கைகளால் கிடைக்கும் விருது.

சிந்திக்கவும்.

சிந்தனைக் களம் – 30 – Bamini Rajeswaramudaliyar

Leave A Reply