ஆ.ராசாவுக்கு எதிராக வாயைக் கொடுத்து வாங்குப்பட்ட சங்கிகள் – நீதிமன்றத்தில் வழக்கு போட சவால்

Share

திருமாகிட்ட சிக்கி சிதைந்த ச – ங்கிகள் வலிய வந்து ராசாகிட்டயும் மாட்டிருக்கானுக… ஒரு மேடையோடு போயிருக்க வேண்டியத ஊரெல்லாம் பேச வச்சுட்டானுக…

Leave A Reply