இணைப்பு மொழியாக இந்திக்கு தகுதியே இல்லை – பேரறிஞர் அண்ணாவின் விளக்க உரை #annadurai #athanurchozhan

Share

தமிழையும் ஆங்கிலத்தையும் நன்றாக கற்றால் உலகம் முழுவதும் உள்ள உயரிய கருத்துகளை கற்றுவிடலாம். இந்தியாவும் உலகத்துடன் தொடர்பு கொள்ள ஆங்கிலமே சிறந்தது… #athanurchozhan #mks #mkstalin #badrinath

Leave A Reply