உலக வேகத்துடன் அப்டேட்டாக இருக்க தமிழுடன் ஆங்கிலம் நமக்கு அவசியம் – அண்ணா பேச்சு #athanurchozhan

Share

உலகத்தில் எந்த ஒரு புதிய விஷயம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டாலும் ஆங்கிலம் அதை உடனடியாக மொழிபெயர்க்கிறது. தமிழில் புலமை பெற்றால் போதாது. ஆங்கிலம் நமக்கு மிகவும் அவசியம் #c_n_annadurai #arignaranna #dmk #athanurchozhan

Leave A Reply