நீதிமன்றத்தில் பேரணிக்கு அனுமதி வாங்கும் சங்கிகள் ஆ.ராசாவுக்கு தண்டனை வாங்கிக் கொடுக்க முடியாதா?

Share

நீதிமன்றத்தில் பேரணிக்கு அனுமதி வாங்கும் சங்கிகள் ஆ.ராசாவுக்கு தண்டனை வாங்கிக் கொடுக்க முடியாதா? மனுஷ்மிருதியில் ஆ.ராசா சொன்னது இல்லையென்று நீதிமன்றத்தால் தீர்ப்பு வாங்கிக் கொடுங்களே… #a.raja #manu_smiriti

Leave A Reply