ஐன்ஸ்டீனின் கடைசி ஆசையை நிறைவேற்றாத விஞ்ஞானி – #athanurchozhan #einstein #bigbangtheory #universe

Share

தனது உடலை எரித்து சாம்பலை யாருக்கும் தெரியாத பகுதியில் தூவச்சொன்ன ஐன்ஸ்டீனின் மூளை என்னாச்சு? யூதரான ஐன்ஸ்டீன் ஏன் தனது உடலை அடக்கம் செய்யச் சொல்லாமல் எரிக்கச் சொன்னார்? #athanurchozhan #einstein #bigbangtheory #universe #E=mc2

Leave A Reply