உலகின் முதல் மோட்டார் வாகனத்தை ஓட்டிய பெண் – #carlbenze #carlover #benz #bertha_benz #benz_car

Share

உலகின் முதல் பெண்கள் வரிசையில் இவர் முதன் முதலாக தயாரிக்கப்பட்ட மோட்டார் வாகனத்தை ஓட்டியவர் – கணவர் கார்ல் பென்ஸுக்கு உதவியாக காரை உருவாக்குவதில் முக்கிய பங்கு வகித்தவர் #carlbenze #carlover #benz #bertha_benz #benz_car

Leave A Reply