இயற்கையின் பாதையை தடுத்தால் என்ன நடக்கும்? எச்சரித்த அமெரிக்க வெள்ளம் #yellowstone #grandcanyon

Share

உலகின் மிகப்பெரிய இயற்கை அதிசங்களுள் ஒன்றான கிராண்ட் கேன்யானில் மனிதன் உருவாக்கிய புதிய கட்டுமானங்களை திடீர் வெள்ளம் அடித்துத் தூள் செய்தது

Leave A Reply