இஸ்லாம் இரண்டான வரலாறு 1- நபிகள் நாயகம் ஜனனம் முதல் மரணம் வரை #islam #terrorism #sunny #nabimuhammad

Share

இஸ்லாம் இரண்டான வரலாறு இரண்டாம் பகுதி https://youtu.be/tQarstOW-GI இஸ்லாம் மார்க்கத்தைப் பற்றி நடுநிலைப் பார்வையுடன் ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் வரலாறு பேசுகிறார் ஃபாசில் ஃப்ரீமேன் அலி. #Fazil freeman ali. முதல் பகுதியில் நபிகள் ஜனனம் முதல் மரணம் வரை பேசியிருக்கிறார்.

Leave A Reply