28 வயதில் எழுதிச் சம்பாதித்து சென்னையில் வீடு வாங்கிய கலைஞரை திருட்டு ரயில் என்று கூறும் திருடர்கள்

Share

கலைஞரின் எழுத்துக்கு இருந்த மரியாதை தெரியாதவர்களும், அவர் எழுதியே சம்பாதித்த வருமானத்தை மறைத்து அவரை சிறுமைப்படுத்தும் அறிவிலிகளுக்கு கரு பழனியப்பன் ஆதாரத்துடன் அளிக்கும் பதில் #karu_palaniyappan #udhayanidhistalin #mks

Leave A Reply