அறிவாயுதம் விடுதலையின் ஆசிரியராய் 60 ஆண்டுகள் – ஆசிரியர் கி.வீரமணியின் முழு ஏற்புரை #k_veeramani #dk

Share

விடுதலை ஆசிரியராக தலைவர் கி.வீரமணியின் 60 ஆண்டு பணியை பாராட்டும் நிகழ்வில் ஏற்புரை…

Leave A Reply