பாசத்தை பிழிந்து கொடுத்த திரைக் காவியங்கள் கற்றுக்கொடுத்தது என்ன? – #athanurchozhan #sivaji #rajini

Share

ரசிகர்களை பாசத்தில் கட்டிப்போட்டு கலங்கவைத்த இரண்டு திரைப்படங்கள் குறித்த இன்றைய பார்வை எப்படி இருக்கும்? இது ஒரு பார்வை #athanurchozhan #sivaji #rajini #rajinikanth #sivajiganesan

Leave A Reply