டெல்லியை அதிரவைத்த ஸ்டாலின் – மோடியிடம் நேருக்குநேர் உரிமைக்குரல்!

Share

டெல்லிக்கு மோடியிடம் கெஞ்சப் போயிருக்கிறார் என்றார்களே… ஸ்டாலினை டெல்லியே தூக்கி கொஞ்சியிருக்கிறது…

Leave A Reply