சமூகநீதி, இடஒதுக்கீடு, அதிமுக மூன்றையும் பற்றிய கேள்விகளுக்கு சுபவீ என்ன சொல்கிறார்? #subavee #mks

Share

சமூகநீதி, இடஒதுக்கீடு, அதிமுக மூன்றையும் பற்றிய கேள்விகளுக்கு சுபவீ என்ன சொல்கிறார்? #subavee #mks

Leave A Reply