மக்களுக்காக உழைக்கும் தலைவர்களை தூக்கிச் சுமப்பது தவறா? #udhaya #mks #dmk #i_paranthaman #kalaignar

Share

மக்களுக்காக உழைக்கும் தலைவரகளை தோளில் தூக்கிச் சுமந்தவர்களை அறிமுகப்படுத்தும் முயற்சி – 1 #udhaya #mks #dmk #i_paranthaman #kalaignar

Leave A Reply