திராவிடத்தால் வாழ்கிறோம் 40 – கோவி.லெனின் – சொக்கலிங்கம்

 


திராவிடத்தால் வாழ்ந்தோம் என்பது மட்டுமல்ல திராவிடத்தால்தான் வாழ்கிறோம் என்று சுருக்கமாக, ஆழமாக பதிவு செய்யும் முயற்சியில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தகவல் தொழில் நுட்ப அணியின் ஆலோசகரான தோழர் கோவி.லெனின் ஈடுபட்டுள்ளார்.

167 முதல் 170 வரை உள்ள படைப்பு இது…

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال