Showing posts from 2023

பள்ளிக் கல்வி அமைச்சருடன் தென் கொரியா தமிழ் ஆராய்ச்சியாளர் சந்திப்பு

தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்பில் அரசுப் பள்ளி மாணவர்களை ஜப்பான் மற்றும் கொரியா நாடுகளுக்கு …

கொரிய தமிழ்ச் சங்க கலை, இலக்கியச் சந்திப்பு மற்றும் விருது வழங்கும் விழா - 2023

கொரிய தமிழ்ச் சங்கத்தின் கலை இலக்கியச் சந்திப்பு மற்றும் விருதுகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி 2023 அக்டோ…

Load More
No results found