இந்தியா கூட்டணி

ஏழே ஆண்டில் 50 ஆயிரம் கோடி 11.5 லட்சம் கோடியானது - அடானியும் கேடியும் ஒருவரே - கெஜ்ரிவால்

2014இல் அடானிஜி, அதாவது கேடிஜியின் சொத்து 50,000 கோடி.  7 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, அவரது சொத்து 11.…

Load More
No results found