அறிவியல்

சூரிய சக்தி மின் உற்பத்தியில் புதிய கண்டுபிடிப்பு - தென்கொரியா தமிழரின் சாதனை!

தென்கொரியாவில் உள்ள புஸான் தேசிய பல்கலைக் கழகத்தில் ஆராய்ச்சியாளராக பணிபுரியும் தமிழ்நாட்ட…

Load More
No results found